Delen

De Grootste Onderneming van Nederland

Kinderen naar school brengen, gastvrouw zijn in een ziekenhuis, zorgen voor je zieke partner, penningmeester zijn bij de voetbalclub, een blokje om met oma. Voor jou misschien heel gewoon. Maar wat je in feite doet is, samen met 9 miljoen anderen, ons land draaiende houden, zonder waardering, salaris of pensioen. Dat moet anders.

9 miljoen

Er werken 9 miljoen mensen voor de Grootste Onderneming van Nederland.

Vrouwen vs. mannen

Bij De Grootste Onderneming van Nederland werken vrouwen vaker fulltime dan mannen.

17x vaker

Voor vrouwen is onbetaald werk 17 keer vaker reden om geen betaald werk te doen dan voor mannen.

3,4 miljoen

Werknemers van De Grootste Onderneming van Nederland zorgen voor 3,4 miljoen kinderen.

2x zoveel

Vrouwen die werken bij de Grootste Onderneming van Nederland besteden dagelijks twee keer zoveel uur aan onbetaalde zorgtaken, zoals het zorgen voor de kinderen en huishoudelijke klussen als mannen.

Wie werken bij De Grootste Onderneming?

Ouders

Bij De Grootste Onderneming van Nederland werken 4,3 miljoen ouders. Als ouder behoor je tot de belangrijke groep mensen die de zorg voor kinderen op zich neemt en hen klaarstoomt voor de toekomst. Dit werk wordt vaak gecombineerd met huishoudelijke taken en/of betaald werk.

Lees hier meer over ouders

Mantelzorgers

De Grootste Onderneming van Nederland bestaat uit circa 4,4 miljoen mantelzorgers. Als mantelzorger verleen je zorg aan een ander; niet omdat je professioneel hulpverlener bent maar omdat je een sociale relatie hebt met die persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om je buurman, je moeder of je dochter.

Lees hier meer over mantelzorgers

Vrijwilligers

1,2 miljoen werknemers van De Grootste Onderneming van Nederland doen meer dan 8 uur vrijwilligerswerk per week. Je bent vrijwilliger wanneer je niet verplicht en onbetaald werk verricht, voor anderen of voor de samenleving. Door jouw hulp blijven scholen, moskeeën, kerken en ziekenhuizen draaiende.

Lees hier meer over vrijwilligers

Verdieping

Missie & Visie

Wat moet er veranderen?

Initiatiefnemers

Onderteken onze brief

Wat kan jij doen?

De Grootste Onderneming van Nederland roept de overheid op om rekening te houden met de wensen van haar werknemers. Maar verandering is mogelijk op meerdere niveaus. Ook op individueel niveau kan je veel doen. Daarom hebben we verschillende tools voor je op een rijtje gezet, die je meer inzicht kunnen geven in de huidige situatie en je tips kunnen geven over hoe je dit eventueel kunt veranderen:

Onderteken onze brief naar Mark Rutte

Doe de WerkZorgBerekenaar

Check je taakverdeling

Check hier hoeveel jouw onbetaalde werk waard is

Download de verlofregelingentabel

Veelgestelde vragen

Waarom willen we meer waardering voor onbetaald werk?

9 miljoen mantelzorgers, vrijwilligers en ouders houden ons land draaiende. Deze 9 miljoen mensen zijn enorm belangrijk voor de door het kabinet in 2013 uitgeroepen participatiesamenleving. De grote maatschappelijke en economische waarde van hun onbetaald werk wordt vaak compleet over het hoofd gezien. Het is daarom tijd dat we nu écht komen tot betere waardering van onbetaald werk. Het begint namelijk te knellen, die combinatie van betaald werken en steeds meer onbetaald zorgen voor anderen. Zouden 9 miljoen mensen hun onbetaald werk neerleggen? Dan zouden veel mensen niet alleen wegkwijnen, maar Nederland zou ook snel failliet gaan. De Grootste Onderneming van Nederland zet zich in voor meer waardering en erkenning van onbetaald werk, voor vrouwen én mannen. Zodat vrouwen en mannen gelijke kansen en waardering krijgen voor onbetaald werk en dezelfde mogelijkheden hebben om dit te combineren met betaald werk.

Wat is het probleem in de combinatie van werk en zorg?

In de huidige samenleving zien we een aantal problemen ontstaan: de roep van de overheid om mee te draaien in de participatiesamenleving én de oproep, met name aan vrouwen, om meer en meer te gaan werken om de economie draaiende te houden. Maar dat is precies waar de schoen wringt. Voor veel mensen is de combinatie van werk en zorg heel zwaar, soms zelfs onmogelijk. Ons belastingstelsel is niet ingericht op bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt ouderschapsverlof voor werkende ouders weinig gestimuleerd en is het voor hen vaak financieel geen optie. Bovendien schrijft de ‘sociale norm’ veelal voor dat mannen verantwoordelijk zijn voor de financiën en vrouwen voor de kinderen. Lees hier wat er volgens De Grootste Onderneming van Nederland moet veranderen.

Wie zitten er achter de campagne?

Deze campagne is een initiatief van de Alliantie Samen werkt het!, bestaande uit Movisie, Bureau Clara Wichmann, De Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN en WOMEN Inc. Lees hier meer over deze organisaties.

Waarom hebben deze organisaties het initiatief genomen voor de campagne?

De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Dit is nu nog niet zo. Zowel praktische zaken als kinderopvang en verlof, als culturele normen hebben invloed op de keuzes die mensen maken. Als gevolg hiervan kunnen veel mensen hun ideale verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg niet werkelijkheid maken. Om hier verandering in te brengen is de Alliantie Samen werkt het! deze campagne gestart.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest er zelf voor om in zijn of haar vrije tijd anderen te helpen. Vrijwilligerswerk doen, dat is altijd je eigen beslissing. Jij vindt het fijn om in je vrije tijd een ander te ondersteunen. Een mantelzorger kiest er niet voor om voor een dierbare te gaan zorgen. Die begint ermee omdat de zorg nodig en onvermijdelijk is.
De meeste mensen krijgen, of ze het nou willen of niet, een paar keer in hun leven te maken met mantelzorg. Dan moeten ze een paar maanden (en soms een paar jaar of hun leven lang) voor iemand zorgen die dichtbij hen staat.

Wat is het probleem bij ouders? Waarom zijn zij onderdeel van deze campagne?

De media én wijzelf houden ideeën over rolpatronen, taakverdelingen en de verdeling van werk en zorg in stand. Dit is een van de redenen waarom vrouwen en mannen geen echte vrije keuzes kunnen maken op het gebied van werk en zorg. De zorgverantwoordelijkheid van vrouwen heeft negatieve gevolgen voor hun financiële onafhankelijkheid en positie in de samenleving. De financiële verantwoordelijkheid van mannen heeft negatieve gevolgen voor de hoeveelheid tijd die zij met hun kinderen kunnen doorbrengen. Wij willen dat iedereen echt vrije keuzes kan maken. Of dat nou is dat je fulltime zorgt voor kinderen, geheel of gedeeltelijk werkt, kinderopvang hebt of juist niet. Alles is goed, als je maar de ruimte hebt om keuzes te maken die bij jou en jouw gezinssituatie passen.

Partners

De Grootste Onderneming van Nederland is een campagne van de Alliantie Samen werkt het!, bestaande uit: