Mantelzorgers

De Grootste Onderneming van Nederland bestaat uit circa 4,4 miljoen mantelzorgers. Als mantelzorger verleen je zorg aan een ander; niet omdat je professioneel hulpverlener bent maar omdat je een sociale relatie hebt met die persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om je buurman, je moeder of je dochter. Door jouw hulp kan de ander misschien wel thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving. Op deze manier nemen 4,4 miljoen mensen de taak van zorgverlener op zich en houden we samen het land draaiende.

Hieronder stellen we enkele mantelzorgers van de Grootste Onderneming van Nederland aan je voor, lees je wat jouw rechten zijn als mantelzorger en waar je terecht kunt voor meer informatie.

4 miljoen

De Grootste Onderneming van Nederland heeft 4 miljoen mantelzorgers in dienst.

Vrouwen

Er werken bij de Grootste Onderneming van Nederland meer vrouwen dan mannen als mantelzorger.

28 miljoen

De Grootste Onderneming van Nederland verleent 28 miljoen uur mantelzorg per week.

Onze mantelzorgers

Functie: Mantelzorger van oom

Jolanda

"Alles wat ik doe is met veel liefde. Het is alleen jammer dat de overheid zo weinig steun biedt aan mantelzorgers".

Functie: Mantelzorger voor haar schoonmoeder

Lois

"Het verbaast me wat er als mantelzorger allemaal op je afkomt, en wat je moet weten en regelen".

Functie: Mantelzorger voor haar moeder

Kimberly

"Ik vind het belangrijk om tijd voor mezelf te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat je niet voor anderen kunt zorgen als je niet voor jezelf zorgt".

Functie: Mantelzorger voor haar moeder

Ingrid

"Ik ben al 13 jaar mantelzorger voor mijn moeder die Alzheimer heeft. Dat doe ik met liefde, omdat zij altijd alles voor mij heeft gedaan".

Functie: Mantelzorger voor zus

Bert

"Ik verleen mantelzorg voor mijn chronisch zieke zus".

Functie: Mantelzorger voor haar zus

Angelique

"Voor mij als mantelzorger is begrip van m'n werkgever en gezin essentieel, anders kan ik m'n werk als mantelzorger niet doen".

Functie: Mantelzorger voor haar 96-jarige buurtgenoot

Ria

"Om het vol te houden heb ik natuurlijk tijd nodig, maar ik heb moet ook veel geduld hebben en flexibel zijn".

Functie: Mantelzorger van partner

Rita

"Ik doe al jaren belangeloos werk. Ik vind het fijn om mensen te helpen en op die manier bij te dragen aan de maatschappij".

Jouw rechten als mantelzorger

Kortdurend zorgverlof

Als je een betaalde baan hebt en iemand in je omgeving ziek wordt, kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Een voorwaarde hiervoor is dat de persoon die je verzorgt niet al verzorging krijgt (bijvoorbeeld in een ziekenhuis). Tijdens het verlof krijg je (tenminste) 70% van je salaris uitbetaald.

De duur van dit verlof is 2 keer het aantal uren dat je per week werkt, voor een periode van 12 maanden. Dus als je 32 uur per week werkt, kan je in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen.

Langdurig zorgverlof

Als je een betaalde baan hebt, heb je recht op langdurig zorgverlof. Dit kun je opnemen wanneer iemand in je omgeving chronisch of levensbedreigend ziek is. Dit verlof moet je twee weken van tevoren aanvragen bij je werkgever. Je werkgever hoeft tijdens de periode van het langdurig verlof je salaris niet uit te betalen.

Per jaar heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je 32 uur per week? Dan kan je dus in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.

Mantelzorg-waardering

Dit wordt ook wel het mantelzorgcompliment genoemd. Gemeenten zijn verplicht om elk jaar mantelzorgers een steuntje in de rug te bieden. De voorwaarden voor de mantelzorgwaardering kunnen per gemeente verschillen: de ene gemeente keert een bedrag uit, de ander doet het in natura.

Respijtzorg

Wanneer je al langere tijd mantelzorger bent, is het goed om af en toe tijd te nemen voor jezelf. Respijtzorg houdt in dat je de zorg (gedeeltelijk) overdraagt aan een ander. Dit kan een vrijwilliger zijn, iemand in je omgeving of een professional. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze vervangende zorg.

Extra kinderbijslag

Wanneer je intensieve zorg verleent aan een van je kinderen (tussen de 3 en 18 jaar) die nog thuis woont, heb je recht op extra kinderbijslag. Deze kun je aanvragen bij de SVB.

Flexibel werken

Als je naast je werk als mantelzorger een betaalde baan hebt, kan het enorm schelen als je de mogelijkheid hebt om thuis of op gunstige tijden te werken. Je hebt het recht om flexibel werken aan te vragen; helaas mag je werkgever dit wel weigeren.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Samen met bijna 400 aangesloten organisaties bieden zij informatie, advies en steun, bijvoorbeeld via de Mantelzorglijn.

 

Lees meer

Mantelzorgelijk is het grootste platform voor en door mantelzorgers, met als doel dat mantelzorg in de Nederlandse samenleving geaccepteerd, gewaardeerd en ondersteund wordt.

 

Lees meer

Met de Zorgwijzer vind je een overzicht met vergoedingen voor mantelzorg per verzekeraar. Wanneer je voor jouw zorgverzekeraar kiest, zie je op welke vergoeding jij recht hebt.

 

Lees meer

Op de website van de Rijksoverheid vind je alle regels en wetten waar je aanspraak op kunt doen als mantelzorger.

 

Lees meer