Onderteken onze brief

Geachte heer Rutte, beste Mark,

Als ‘baas’ van ons land was u de afgelopen tijd een goede gesprekspartner voor de grote Nederlandse ondernemingen. Omdat ook wij graag uw luisterend oor willen, hebben wij besloten onze eigen onderneming op te richten. En niet zomaar eentje, want er werken 9 miljoen mensen. Wij zijn: De Grootste Onderneming van Nederland.

De Grootste Onderneming van Nederland bestaat uit alle mensen die dagelijks onbetaald werk uitvoeren. Dat doen zij als ouder, mantelzorger of vrijwilliger. Ons personeelsbestand bestaat op dit moment uit 4 miljoen ouders, 4 miljoen mantelzorgers en 1,2 miljoen vrijwilligers. Daarmee zijn wij groter dan Shell en ING bij elkaar.

Onze onderneming heeft een duidelijk winstoogmerk: omdat we dag in dag uit zorgen voor onze medemens, creëren wij miljarden euro’s aan maatschappelijke opbrengsten. Zouden wij onze zorgtaken neerleggen? Dan zouden veel mensen niet alleen wegkwijnen, maar Nederland zou ook snel failliet gaan. Kortom, De Grootste Onderneming van Nederland bestaat uit mensen die onze samenleving niet alleen menselijk maken, maar ook draaiende houden.

Met zo’n belangrijke functie in de Nederlandse samenleving vinden wij het onbegrijpelijk dat de maatschappelijke norm en het beleid van uw regering, vooral gericht is op het belang van betaald werk.

• Waar is de waardering voor de vader die naast zijn drukke baan, zorgt voor zijn gehandicapte dochter? We gunnen hem toch een goede mantelzorgregeling?

• We praten over het pensioenstelsel van morgen. Maar hoe ziet de oude dag eruit voor de vrouw die nooit betaald werk deed en jarenlang vrijwillig mensen begeleidde in de laatste periode van hun leven?

• Het is toch raar dat het van je financiële situatie afhangt of je ouderschapsverlof kunt opnemen om bij je kind(eren) te zijn, terwijl het gros van de mensen zich geen onbetaald verlof kan permitteren?

Meneer Rutte, vanuit De Grootste Onderneming van Nederland vinden we het belangrijk dat er goed met ons personeel wordt omgegaan. Het is daarom tijd dat we nu écht komen tot betere waardering van onbetaald werk. We zouden graag met u bespreken hoe we dat voor elkaar krijgen. Laat u ons weten wanneer het schikt? Misschien kunnen we dan samen iets maken van uw participatiesamenleving!

Met vriendelijke groet,

De Alliantie Samen werkt het!
Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann, De Nederlandse Vrouwen Raad en WOMEN Inc.

Download de brief in pdf 

Onderteken de brief

Formulier

Vul de bovenstaande gegevens in om de brief te ondertekenen. Je gegevens worden opgeslagen conform het privacy statement van WOMEN Inc. Je gegevens worden niet gedeeld met derden en worden niet zichtbaar getoond op deze site. Als je de brief ondertekent, ontvang je een bevestiging per e-mail. Daarnaast ontvang je in de toekomst nog één keer een status update. Wil je deze niet ontvangen, laat dan het vinkje onderaan leeg.