Ouders

Bij De Grootste Onderneming van Nederland werken 4,3 miljoen ouders. Als ouder behoor je tot de belangrijke groep mensen die de zorg voor kinderen op zich neemt en hen klaarstoomt voor de toekomst. Dit werk wordt vaak gecombineerd met huishoudelijke taken en/of betaald werk.

Hieronder stellen we enkele ouders van De Grootste Onderneming van Nederland aan je voor, lees je wat jouw rechten zijn en waar je terecht kunt voor meer informatie.

3,4 miljoen

Werknemers van de Grootste Onderneming van Nederland zorgen samen voor 3,4 miljoen kinderen.

2x zoveel

Moeders besteden bij de Grootste Onderneming van Nederland twee keer zoveel tijd aan de zorg voor kinderen als vaders.

4 miljoen

De Grootste Onderneming van Nederland heeft 4 miljoen ouders in dienst.

Onze ouders

Functie: Moeder van drie kinderen

Wietske

"Het belangrijkste van mijn rol als ouder vind ik dat ik echt luister naar mijn kinderen"

Functie: Moeder van twee kinderen

Marijke

"Het is nodig dat ik mijn werktijden kan aanpassen op de zorg die mijn kinderen nodig hebben".

Functie: Moeder van twee kinderen

Hanneke

"Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen in een liefdevol gezin opgroeien waarin ze voldoende aandacht krijgen".

Functie: Moeder van één kind

Sandy

"Mijn zoon weet dat als hij ergens mee zit, hij hier altijd met mij over kan praten".

Functie: Moeder van twee kinderen

Desiré

"Ik heb het nodig niet alleen moeder te zijn. Ik ben nu op zoek naar betaald werk dat ik kan combineren met de zorg voor mijn kinderen".

Functie: Moeder van twee kinderen

Weike

"Ik wil als moeder ook ruimte hebben voor mijn eigen ontspanning en ook zeker mijn eigen ontwikkeling".

Functie: Vader van twee kinderen

Parvesh

"Ik vind het belangrijk om naast mijn werk als jurist, wat ik vier dagen per week doe, er voor mijn kinderen te zijn".

Functie: Moeder van twee kinderen

Onitcha

"Ik run een sociale onderneming, werk af en toe als docent en ben taalcoach. Daarnaast zorg ik samen met mijn partner voor onze twee kinderen".

Functie: Moeder van twee kinderen

Petra

"Door kinderopvang heb ik wat tijd voor mezelf en kan ik in schoolvakanties doorwerken".

Functie: Moeder van één kind

Barbara

"Als ouder is wat mij betreft geduld toch wel het allerbelangrijkste, deze wordt dan ook vaak op de proef gesteld".

Aan de slag!

De Grootste Onderneming van Nederland roept de overheid op om rekening te houden met de wensen van haar werknemers. Maar ook op individueel niveau kun je veel doen. Daarom hebben we tools voor je op een rijtje gezet, die je meer inzicht kunnen geven in de huidige situatie en je tips kunnen geven over hoe je dit eventueel kunt veranderen.

Check hier hoeveel jouw onbetaalde werk waard is!

Check op welke verlof jij recht hebt in deze tabel

Maak de taken binnen jullie huishouden inzichtelijk: check hier je taakverdeling

Maak een financieel bewuste keuze met de WerkZorgBerekenaar

 

 

Jouw rechten als ouder

Kinderbijslag

Voor kinderen tot en met 18 jaar krijg je kinderbijslag. Nadat je je kind hebt aangegeven bij de gemeente ontvang je na 2 tot 4 weken een brief van de SVB. Met deze brief kun je kinderbijslag aanvragen op hun website. De hoogte van de bijslag is onder andere afhankelijk van je/jullie inkomen.

Partnerverlof

Bij de geboorte van een kind heb je als partner recht op partnerverlof. Per 1 juli 2020 hebben partners recht op het aantal uur dat je per week betaald werk, plus nog eens 5 weken verlof in de vorm van een uitkering ter hoogte van 70% van je loon.

Kinderopvang toeslag

Als je thuiswonende kinderen hebt, betaald werk doet en je kind naar een geregistreerde opvang gaat, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Let op: hier heb je alleen recht op als je eventuele partner ook betaald werk doet. Wil je de kinderopvangtoeslag uitrekenen voor jouw situatie? Gebruik dan de WerkZorgBerekenaar!

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is een onbetaald verlof waar elke ouder recht op heeft. Je kunt dit opnemen wanneer je meer tijd met je kind(eren) wilt doorbrengen. Hoeveel dit precies is, en welke verlofregelingen er nog meer bestaan, vind je in de tabel hieronder.

Kindgeboden budget

Dit is een toeslag voor als je kinderen onder de 18 hebt. Om aanspraak te kunnen doen op het kindgebonden budget, moet zowel het gezinsinkomen als het totale gezinsvermogen onder een bepaalde grens liggen. Hier kun je precies berekenen of je hier recht op hebt.

Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders met schoolgaande kinderen. Je leest op hun website o.a. over de organisatie van het onderwijs en extra ondersteuning voor je kind(eren).

 

Lees meer

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het uitkeren van de kinderbijslag. Op hun website vind je o.a. de bedragen en meer informatie over het kindgebonden budget.

 

Lees meer

Op Rijksoverheid.nl worden beleidsplannen, wetten en regels uitgelegd voor burgers en bedrijven. Je vindt hier alle regels en wetten waar je aanspraak op kunt doen als ouder.

 

Lees meer