Missie & Visie

De Grootste Onderneming van Nederland is niet Shell of ING. De Grootste Onderneming van Nederland telt ruim 9 miljoen werknemers. Vrouwen én mannen die dagelijks belangeloos onbetaald werk verzetten als ouder, mantelzorger of vrijwilliger, zonder de vanzelfsprekende bescherming en waardering die bij betaald werk hoort. Dat moet anders. Daarom komt De Grootste Onderneming van Nederland op voor al haar 9 miljoen onbetaalde werknemers, die de samenleving niet alleen menselijk maken, maar ook draaiende houden.

Wie werken er bij De Grootste Onderneming van Nederland?

  • Ouders: 4 miljoen ouders die zorg dragen voor in totaal 3,4 miljoen kinderen.
  • Mantelzorgers: 4 miljoen mantelzorgers die elk gemiddeld 7 uur per week aan mantelzorg verlenen
  • Vrijwilligers: 1,2 miljoen vrijwilligers werken bij De Grootste Onderneming van Nederland

Waarom deze campagne?

In de huidige maatschappij en in het beleid van de overheid krijgt onbetaald werk heel weinig waardering. Sterker nog, mensen die veel tijd besteden aan belangrijk onbetaald werk, verdienen minder geld, bouwen minder pensioen op en hebben vaker geen sociale zekerheid. Terwijl deze – 9 miljoen – mensen zo belangrijk zijn voor de door het kabinet in 2013 uitgeroepen participatiesamenleving.

Waarom gaat het in de media en de politiek dan vaak alleen over het Bruto Binnenlands Product en dat we allemaal meer en langer moeten doorwerken om de economie draaiende te houden? De grote maatschappelijke en economische waarde van onbetaald werk wordt hiermee volledig over het hoofd gezien. Het is daarom tijd dat we nu écht komen tot betere waardering van onbetaald werk.

Het begint namelijk te knellen, die combinatie van betaald werken en steeds meer onbetaald zorgen voor anderen. Zouden 9 miljoen mensen hun onbetaald werk neerleggen? Dan zouden veel mensen niet alleen wegkwijnen, maar Nederland zou ook snel failliet gaan. De Grootste Onderneming van Nederland zet zich in voor meer waardering en erkenning van onbetaald werk, voor vrouwen én mannen. Zodat vrouwen en mannen gelijke kansen en waardering krijgen voor onbetaald werk en dezelfde mogelijkheden hebben om dit te combineren met betaald werk.

Wat moet er veranderen?

De initiatiefnemers van De Grootste Onderneming vindt dat er een maatschappelijk debat moet plaatsvinden over de waarde van onbetaald werk.

Wat er nog meer moet veranderen lees je hier