Over de initiatiefnemers

Met deze nieuwe landelijke publiekscampagne vraagt de Alliantie samen werkt het! aandacht voor de onderwaardering van onbetaald werk. Startschot is de open brief aan premier Rutte met de oproep voor structurele erkenning en bescherming van de 9 miljoen medewerkers van De Grootste Onderneming van Nederland. 

De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. De Alliantie is een uniek samenwerkingsverband tussen 5 verschillende en elkaar tevens versterkende maatschappelijke organisaties:

WOMEN Inc. staat bekend om haar expertise op het gebied van publiekscampagnes, het beïnvloeden van pers & publieke opinie en haar brede netwerk met werkgevers- en werknemersorganisaties en een bereik van 2 miljoen vrouwen;
Bureau Clara Wichmann voegt juist haar juridische kennis en expertise met betrekking tot aanpassing/ ontwikkeling wetgeving en regelingen toe;
Movisie is de onderzoekspartij met brede kennis van het (door)ontwikkelen, meten en borgen van succesvolle interventies en een relevant professionalsnetwerk binnen de publieke sector;
NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) zet haar brede landelijke netwerk in met een bereik van 1 miljoen vrouwen;
WO=MEN, Dutch Gender Platform is een groot en divers netwerk dat staat voor de internationale agendering en pleitbezorging / belangenbehartiging met aandacht voor verzamelen van internationale good practices.

De Alliantie wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt van 2018 tot en met 2022.

Lees meer over de alliantie

Alliantie Samen werkt het!

Lees verder

Ouders          Mantelzorgers          Vrijwilligers

     Onderteken onze brief          FAQ