Ouders bij De Grootste Onderneming van Nederland

Bij De Grootste Onderneming van Nederland werken 4,3 miljoen ouders. Als ouder behoor je tot de belangrijke groep mensen die de zorg voor kinderen op zich neemt en hen klaarstoomt voor de toekomst. Dit werk wordt vaak gecombineerd met huishoudelijke taken en/of betaald werk. 

Hieronder stellen we enkele ouders van De Grootste Onderneming van Nederland aan je voor, lees je wat jouw rechten zijn en waar je terecht kunt voor meer informatie.

Onze ouders

Feiten & Cijfers

Jouw rechten als ouder

Kinderbijslag

Voor kinderen tot en met 18 jaar krijg je kinderbijslag. Nadat je je kind hebt aangegeven bij de gemeente ontvang je na 2 tot 4 weken een brief van de SVB. Met deze brief kun je kinderbijslag aanvragen op hun website. De hoogte van de bijslag is onder andere afhankelijk van je/jullie inkomen.

Partnerverlof

Bij de geboorte van een kind heb je als partner recht op partnerverlof. Op dit moment heb je recht op het aantal uur dat je per week betaald werkt. Per 1 juli 2020 kunnen partners nog eens 5 weken meer verlof opnemen. Zij krijgen dan van het UWV een uitkering ter hoogte van 70% van hun loon.

Kinderopvang toeslag

Als je thuiswonende kinderen hebt, betaald werk doet en je kind naar een geregistreerde opvang gaat, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Let op: hier heb je alleen recht op als je eventuele partner ook betaald werk doet. Wil je de kinderopvangtoeslag uitrekenen voor jouw situatie? Gebruik dan de WerkZorgBerekenaar!

Ouderschaps verlof

Het ouderschapsverlof is een onbetaald verlof waar elke ouder recht op heeft. Je kunt dit opnemen wanneer je meer tijd met je kind(eren) wilt doorbrengen. Hoeveel dit precies is, en welke verlofregelingen er nog meer bestaan, vind je in de tabel hieronder. 

Kindgebonden budget

Dit is een toeslag voor als je kinderen onder de 18 hebt. Om aanspraak te kunnen doen op het kindgebonden budget, moet zowel het gezinsinkomen als het totale gezinsvermogen onder een bepaalde grens liggen. Hier kun je precies berekenen of je hier recht op hebt. 

Meer weten?

 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het uitkeren van de kinderbijslag. Op hun website vind je o.a. de bedragen en meer informatie over het kindgebonden budget. 

SVB

 

Op Rijksoverheid.nl worden beleidsplannen, wetten en regels uitgelegd voor burgers en bedrijven. Je vindt hier alle regels en wetten waar je aanspraak op kunt doen als ouder.

Rijksoverheid

Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders met schoolgaande kinderen. Je leest op hun website o.a. over de organisatie van het onderwijs en extra ondersteuning voor je kind(eren).

Ouders & Onderwijs