Veelgestelde vragen

Waarom willen we meer waardering voor onbetaald werk? 
9 miljoen mantelzorgers, vrijwilligers en ouders houden ons land draaiende. Deze 9 miljoen mensen zijn enorm belangrijk voor de door het kabinet in 2013 uitgeroepen participatiesamenleving. De grote maatschappelijke en economische waarde van hun onbetaald werk wordt vaak compleet over het hoofd gezien. Het is daarom tijd dat we nu écht komen tot betere waardering van onbetaald werk. Het begint namelijk te knellen, die combinatie van betaald werken en steeds meer onbetaald zorgen voor anderen. Zouden 9 miljoen mensen hun onbetaald werk neerleggen? Dan zouden veel mensen niet alleen wegkwijnen, maar Nederland zou ook snel failliet gaan. De Grootste Onderneming van Nederland zet zich in voor meer waardering en erkenning van onbetaald werk, voor vrouwen én mannen. Zodat vrouwen en mannen gelijke kansen en waardering krijgen voor onbetaald werk en dezelfde mogelijkheden hebben om dit te combineren met betaald werk.

Wat is het probleem in de combinatie van werk en zorg? 
In de huidige samenleving zien we een aantal problemen ontstaan: de roep van de overheid om mee te draaien in de participatiesamenleving én de oproep, met name aan vrouwen, om meer en meer te gaan werken om de economie draaiende te houden. Maar dat is precies waar de schoen wringt. Voor veel mensen is de combinatie van werk en zorg heel zwaar, soms zelfs onmogelijk. Ons belastingstelsel is niet ingericht op bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt ouderschapsverlof voor werkende ouders weinig gestimuleerd en is het voor hen vaak financieel geen optie. Bovendien schrijft de 'sociale norm' veelal voor dat mannen verantwoordelijk zijn voor de financiën en vrouwen voor de kinderen. Lees hier wat er volgens De Grootste Onderneming van Nederland moet veranderen.

Wie zitten er achter de campagne? 
Deze campagne is een iniatief van de Alliantie Samen werkt het!, bestaande uit Movisie, Bureau Clara Wichmann, De Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN en WOMEN Inc. Lees hier meer over deze organisaties.

Waarom hebben deze organisaties het initiatief genomen voor de campagne?
De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Dit is nu nog niet zo. Zowel praktische zaken als kinderopvang en verlof, als culturele normen hebben invloed op de keuzes die mensen maken. Als gevolg hiervan kunnen veel mensen hun ideale verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg niet werkelijkheid maken. Om hier verandering in te brengen is de Alliantie Samen werkt het! deze campagne gestart.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?
Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest er zelf voor om in zijn of haar vrije tijd anderen te helpen. Vrijwilligerswerk doen, dat is altijd je eigen beslissing. Jij vindt het fijn om in je vrije tijd een ander te ondersteunen. Een mantelzorger kiest er niet voor om voor een dierbare te gaan zorgen. Die begint ermee omdat de zorg nodig en onvermijdelijk is.
De meeste mensen krijgen, of ze het nou willen of niet, een paar keer in hun leven te maken met mantelzorg. Dan moeten ze een paar maanden (en soms een paar jaar of hun leven lang) voor iemand zorgen die dichtbij hen staat. 

Wat is het probleem bij ouders? Waarom zijn zij onderdeel van deze campagne? 
De media én wijzelf houden ideeën over rolpatronen, taakverdelingen en de verdeling van werk en zorg in stand. Dit is een van de redenen waarom vrouwen en mannen geen echte vrije keuzes kunnen maken op het gebied van werk en zorg. De zorgverantwoordelijkheid van vrouwen heeft negatieve gevolgen voor hun financiële onafhankelijkheid en positie in de samenleving. De financiële verantwoordelijkheid van mannen heeft negatieve gevolgen voor de hoeveelheid tijd die zij met hun kinderen kunnen doorbrengen. Wij willen dat iedereen echt vrije keuzes kan maken. Of dat nou is dat je fulltime zorgt voor kinderen, geheel of gedeeltelijk werkt, kinderopvang hebt of juist niet. Alles is goed, als je maar de ruimte hebt om keuzes te maken die bij jou en jouw gezinssituatie passen. 

Lees verder

Ouders          Mantelzorgers          Vrijwilligers

     Onderteken onze brief        Wat kan jij doen?