Mantelzorgers bij De Grootste Onderneming van Nederland

De Grootste Onderneming van Nederland bestaat uit circa 4,4 miljoen mantelzorgers. Als mantelzorger verleen je zorg aan een ander; niet omdat je professioneel hulpverlener bent maar omdat je een sociale relatie hebt met die persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om je buurman, je moeder of je dochter. Door jouw hulp kan de ander misschien wel thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving. Op deze manier nemen 4,4 miljoen mensen de taak van zorgverlener op zich en houden we samen het land draaiende. 

Hieronder stellen we enkele mantelzorgers van de Grootste Onderneming van Nederland aan je voor, lees je wat jouw rechten zijn als mantelzorger en waar je terecht kunt voor meer informatie.

Onze mantelzorgers

Feiten & Cijfers

Jouw rechten als mantelzorger

Kortdurend zorgverlof

Als je een betaalde baan hebt en iemand in je omgeving ziek wordt, kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Een voorwaarde hiervoor is dat de persoon die je verzorgt niet al verzorging krijgt (bijvoorbeeld in een ziekenhuis). Tijdens het verlof krijg je (tenminste) 70% van je salaris uitbetaald.

De duur van dit verlof is 2 keer het aantal uren dat je per week werkt, voor een periode van 12 maanden. Dus als je 32 uur per week werkt, kan je in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen.

Langdurig zorgverlof

Als je een betaalde baan hebt, heb je recht op langdurig zorgverlof. Dit kun je opnemen wanneer iemand in je omgeving chronisch of levensbedreigend ziek is. Dit verlof moet je twee weken van tevoren aanvragen bij je werkgever. Je werkgever hoeft tijdens de periode van het langdurig verlof je salaris niet uit te betalen.

Per jaar heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je 32 uur per week? Dan kan je dus in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.

Mantelzorg-
waardering

Dit wordt ook wel het mantelzorgcompliment genoemd. Gemeenten zijn verplicht om elk jaar mantelzorgers een steuntje in de rug te bieden. De voorwaarden voor de mantelzorgwaardering kunnen per gemeente verschillen: de ene gemeente keert een bedrag uit, de ander doet het in natura.

Respijtzorg

Wanneer je al langere tijd mantelzorger bent, is het goed om af en toe tijd te nemen voor jezelf. Respijtzorg houdt in dat je de zorg (gedeeltelijk) overdraagt aan een ander. Dit kan een vrijwilliger zijn, iemand in je omgeving of een professional. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze vervangende zorg.

Extra kinderbijslag

Wanneer je intensieve zorg verleent aan een van je kinderen (tussen de 3 en 18 jaar) die nog thuis woont, heb je recht op extra kinderbijslag. Deze kun je aanvragen bij de SVB.

Flexibel werken

Als je naast je werk als mantelzorger een betaalde baan hebt, kan het enorm schelen als je de mogelijkheid hebt om thuis of op gunstige tijden te werken. Je hebt het recht om flexibel werken aan te vragen; helaas mag je werkgever dit wel weigeren.

Meer weten?

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Samen met bijna 400 aangesloten organisaties bieden zij informatie, advies en steun, bijvoorbeeld via de Mantelzorglijn

Mantelzorg NLMantelzorgelijk is het grootste platform voor en door mantelzorgers, met als doel dat mantelzorg in de Nederlandse samenleving geaccepteerd, gewaardeerd en ondersteund wordt. 

Mantelzorgelijk

 

Met de Zorgwijzer vind je een overzicht met vergoedingen voor mantelzorg per verzekeraar. Wanneer je voor jouw zorgverzekeraar kiest, zie je op welke vergoeding jij recht hebt.

Zorgwijzer

Op de website van de Rijksoverheid vind je alle regels en wetten waar je aanspraak op kunt doen als mantelzorger.

Rijksoverheid